SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 73–86

Elżbieta Goryńska-Goldmann

TENDENCJE ZMIAN W KONSUMPCJI PIECZYWA W POLSCE

słowa kluczowe: tendencje, zmiany, spożycie, pieczywo, gospodarstwo domowe
abstrakt: Następuje upodabnianie się wzorca konsumpcji pieczywa i produktów zbożowych między krajami o przeciętnym i niskim spożyciu, tj. krajami UE-15 i UE-12. Pomimo pewnego ujednolicenia konsumpcji, warunki na rynku piekarskim powodują występowanie różnic w spożyciu pieczywa między poszczególnymi krajami UE. Rynek pieczywa w Polsce jest rynkiem nasyconym, jego ogólne spożycie nie będzie rosło. Następują zmiany w ilości i strukturze spożywanego pieczywa. W najbliższych latach może nastąpić stabilizacja spożycia pieczywa pszennego i wzrost spożycia pieczywa żytniego kosztem pieczywa mieszanego. Cechą charakterystyczną popytu na pieczywo jest jego zróżnicowanie. Przejawia się ono w różnych płaszczyznach: regionalnej, miejsca zamieszkania, wielkości dochodu, typu biologicznego gospodarstw domowych czy przynależności do określonej grupy społeczno-ekonomicznej.
pub/9_1_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta. "TENDENCIES OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 73–86.
APA (2010). TENDENCIES OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 73–86
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta. TENDENCIES OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 73–86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-73.html