SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 97–104

Janina Sawicka

WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH – TEORIA I PRAKTYKA

słowa kluczowe: Internet, drobna przedsiębiorczość, obszary wiejskie, badania ankietowe
abstrakt: Internet coraz powszechniej jest wykorzystywany w działalności instytucji publicznych, przez osoby prywatne i w prowadzeniu biznesu. Na obszarach wiejskich zmiany te zachodzą o wiele wolniej niż w na obszarach zurbanizowanych. Przyczyna tylko po części tkwi w brakach infrastruktury, w tym głównie ograniczoności szerokopasmowego dostępu do Internetu na wsi. Badania zaprezentowane w artykule wskazują na brak świadomości (dostatecznej wiedzy) co do potrzeb i potencjalnych korzyści ekonomicznych płynących dla przedsiębiorców i konsumentów z korzystania z Internetu na co dzień. Wywiady przeprowadzono w grupie 214 przedsiębiorców w woj. mazowieckim, w miesiącach letnich w 2009 r. Była to próba wybrana do badań celowo przy wykorzystaniu pomocy ekspertów, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Wybrano do badań firmy głównie z sektora małych przedsiębiorstw, zlokalizowane na obszarach wiejskich, zróżnicowane pod względem rozmiarów (wg liczby zatrudnionych i rocznego obrotu) i charakteru prowadzonej działalności.
pub/9_1_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina. "INTERNET AS AN INSTRUMENT SUPPORTING RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – THEORY AND PRACTICE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 97–104.
APA (2010). INTERNET AS AN INSTRUMENT SUPPORTING RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – THEORY AND PRACTICE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 97–104
ISO 690 SAWICKA, Janina. INTERNET AS AN INSTRUMENT SUPPORTING RURAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – THEORY AND PRACTICE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 97–104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-97.html