SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 109–118

Maria Grzybek, Wiesław Szopiński

CZYNNIKI STYMULUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY USŁUG BANKOWYCH (NA PRZYKŁADZIE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO)

słowa kluczowe: usługi bankowe, bank spółdzielczy, klienci instytucjonalni, klienci indywidualni
abstrakt: Celem artykułu było zaprezentowanie opinii 249 klientów instytucjonalnych i 755 usługobiorców indywidualnych na temat czynników stymulujących atrakcyjność oferty Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Wyniki badań dowiodły, że w opinii klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych zróżnicowana jest hierarchia ważności cech świadczących o profesjonalności badanej instytucji. Niemniej jednak wszystkie grupy klientów, reprezentujących zarówno usługobiorców banku, jak i konkurencji, zwróciły uwagę na profesjonalność obsługi jako bardzo istotny czynnik we współczesnych realiach działalności banku.
pub/9_3_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grzybek, Maria, and Wiesław Szopiński. "FACTORS STIMULATING INTEREST ON BANK SERVICES OFFER (ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 109–118.
APA (2010). FACTORS STIMULATING INTEREST ON BANK SERVICES OFFER (ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY). Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 109–118
ISO 690 GRZYBEK, Maria, SZOPIńSKI, Wiesław. FACTORS STIMULATING INTEREST ON BANK SERVICES OFFER (ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 109–118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-109.html