SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 119–127

Magdalena Iwańska, Wioletta Bieńkowska

ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM

słowa kluczowe: województwo mazowieckie, obszary wiejskie, wskaźnik, przedsiębiorczość, układ przestrzenny
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki badań związku między wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich województwa mazowieckiego a odległością tych jednostek terytorialnych od głównych ośrodków gospodarczych. Wskaźnik przedsiębiorczości został wyrażony jako liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W procedurze badawczej przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa mazowieckiego jest pięć największych miast: Warszawa, Radom, Płock, Ostrołęka i Siedlce. Odległości poszczególnych gmin od głównych ośrodków gospodarczych zostały obliczone jako najkrótsze odległości drogowe. Weryfikacja postawionej hipotezy pozwoliła na stwierdzenie, iż pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości w gminie a jej odległością od głównego ośrodka gospodarczego występuje istotna statystycznie zależność.
pub/9_3_119.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Iwańska, Magdalena, and Wioletta Bieńkowska. "DIVERSITY OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR’S VALUE IN RURAL COMMUNES OF THE MAZOVIA PROVINCE (IN SPATIAL CONFIGURATION)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 119–127.
APA (2010). DIVERSITY OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR’S VALUE IN RURAL COMMUNES OF THE MAZOVIA PROVINCE (IN SPATIAL CONFIGURATION). Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 119–127
ISO 690 IWAńSKA, Magdalena, BIEńKOWSKA, Wioletta. DIVERSITY OF THE ENTREPRENEURSHIP INDICATOR’S VALUE IN RURAL COMMUNES OF THE MAZOVIA PROVINCE (IN SPATIAL CONFIGURATION). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 119–127.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-119.html