SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 129–143

Aleksandra Jezierska-Th&#246,le

ZMIANY POZIOMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIEGO I POMORSKIEGO

słowa kluczowe: infrastruktura techniczna i społeczna, przedsiębiorczość, obszary wiejskie
abstrakt: Celem pracy była analiza przestrzenna (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie) i czasowa (2002–2008) zmian poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz wykazanie znaczenia elementów infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badaniami objęto również zróżnicowanie przestrzenne przedsiębiorczości z uwzględnieniem poszczególnych sekcji działalności gospodarczej. W pracy zastosowano analizę korelacji liniowej Pearsona oraz taksonomiczne mierniki rozwoju. Wyniki badań wskazują na umiarkowaną zależność między rozwojem infrastruktury wiejskiej a rozwojem przedsiębiorczości (r = 0,55).
pub/9_3_129.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_129.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jezierska-Th&#le, Aleksandra. "CHANGES IN INFRASTRUCTURE AND ITS INFLUENCE OVER THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS BASED ON CASES OF KUIAVIAN-POMERANIAN AND POMERANIAN VOIVODESHIPS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 129–143.
APA (2010). CHANGES IN INFRASTRUCTURE AND ITS INFLUENCE OVER THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS BASED ON CASES OF KUIAVIAN-POMERANIAN AND POMERANIAN VOIVODESHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 129–143
ISO 690 JEZIERSKA-TH&#LE, Aleksandra. CHANGES IN INFRASTRUCTURE AND ITS INFLUENCE OVER THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS BASED ON CASES OF KUIAVIAN-POMERANIAN AND POMERANIAN VOIVODESHIPS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 129–143.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-129.html