SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 145–156

Ryszard Kata

PROBLEM WYKORZYSTANIA KREDYTU BANKOWEGO W FINANSOWANIU ROLNICTWA W POLSCE I INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, ograniczenia kredytowe
abstrakt: Celem opracowania jest określenie znaczenia kredytu bankowego w finansowaniu gospodarstw rolnych oraz analiza przyczyn absencji kredytowej rolników. Stwierdzono, iż wykorzystanie tej formy finansowania rolnictwa w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej jest relatywnie małe. Sytuacja ta jest efektem występowania ograniczeń kredytowych o charakterze endogenicznym, tj. występujących po stronie gospodarstw rolnych. Jej źródłami są także niedoskonałości rynku finansowego oraz oferta i działanie banków, a także wpływ czynników makroekonomicznych.
pub/9_3_145.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_145.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kata, Ryszard. "PROBLEM OF BANK CREDIT USE IN FINANCING AGRICULTURE IN POLAND AND OTHER STATES OF THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 145–156.
APA (2010). PROBLEM OF BANK CREDIT USE IN FINANCING AGRICULTURE IN POLAND AND OTHER STATES OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 145–156
ISO 690 KATA, Ryszard. PROBLEM OF BANK CREDIT USE IN FINANCING AGRICULTURE IN POLAND AND OTHER STATES OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 145–156.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-145.html