SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 157–168

Maria Kierepka

UNIJNE WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2002–2006

słowa kluczowe: konkurencyjność, sektor rolno-żywnościowy, fundusze unijne, SAPARD, SPO, PROW
abstrakt: Przedmiotem artykułu była analiza unijnego wsparcia konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej województwa lubelskiego w latach 2002–2006. Wyodrębniono 9 działań z programów: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004–2006 i PROW 2004–2006, które w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni miały znaczący wpływ na realizację wybranego do analizy celu strategicznego. Podmioty sektora rolno-żywnościowego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wsparto kwotą w wysokości 1 179 240 tys. PLN. Najwięcej środków trafiło do rolników (68,7%). Przemysł przetwórczy pozyskał 21,3%, natomiast 10% wykorzystanego budżetu przeznaczono na poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich.
pub/9_3_157.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_157.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kierepka, Maria. "THE EU SUPPORT FOR COMPETITIVENESS OF AGRI-FOOD ECONOMY IN LUBLIN PROVINCE IN 2002–2006." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 157–168.
APA (2010). THE EU SUPPORT FOR COMPETITIVENESS OF AGRI-FOOD ECONOMY IN LUBLIN PROVINCE IN 2002–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 157–168
ISO 690 KIEREPKA, Maria. THE EU SUPPORT FOR COMPETITIVENESS OF AGRI-FOOD ECONOMY IN LUBLIN PROVINCE IN 2002–2006. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 157–168.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-157.html