SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 17–23

Jadwiga Bożek

TYPOLOGIA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ POD WZGLĘDEM PODOBIEŃSTWA STRUKTURY AGRARNEJ

słowa kluczowe: struktura agrarna, grupowanie krajów, Unia Europejska
abstrakt: Jednym z ważnych wskaźników charakteryzujących rolnictwo jest struktura obszarowa gospodarstw rolnych. W krajach Unii Europejskiej jest ona bardzo zróżnicowana. W pracy wyodrębniono 7 grup krajów UE charakteryzujących się podobieństwem struktury agrarnej. Zastosowano wybrane metody taksonomiczne. Przeprowadzono charakterystykę porównawczą wyodrębnionych grup.
pub/9_3_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bożek, Jadwiga. "TYPOLOGY OF EUROPEAN UNION COUNTRIES WITH RESPECT TO SIMILARITY OF AGRARIAN STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 17–23.
APA (2010). TYPOLOGY OF EUROPEAN UNION COUNTRIES WITH RESPECT TO SIMILARITY OF AGRARIAN STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 17–23
ISO 690 BOżEK, Jadwiga. TYPOLOGY OF EUROPEAN UNION COUNTRIES WITH RESPECT TO SIMILARITY OF AGRARIAN STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 17–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-17.html