SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 197–203

Cezary Kozera

STAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE CHODZIESKIM

słowa kluczowe: przedsiębiorczość, obszary wiejskie, powiat chodzieski
abstrakt: W artykule omówiono stan przedsiębiorczości w powiecie chodzieskim, zmiany zachodzące w ostatnich latach, jak również czynniki wyróżniające powiat jako miejsce przyjazne przedsiębiorczości. Wskazano na istotną rolę czynników lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości. Określono również szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich.
pub/9_3_197.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_197.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozera, Cezary. "ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT IN THE DISTRICT OF CHODZIEŻ." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 197–203.
APA (2010). ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT IN THE DISTRICT OF CHODZIEŻ. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 197–203
ISO 690 KOZERA, Cezary. ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT IN THE DISTRICT OF CHODZIEŻ. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 197–203.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-197.html