SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 227–239

Iwona Pomianek

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

słowa kluczowe: miernik rozwoju Hellwiga, rozwój lokalny, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, województwo warmińsko-mazurskie
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono zastosowanie miernika rozwoju Hellwiga jako metody określania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych na przykładzie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Badane województwo charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej – zwłaszcza jego podregion olsztyński. Wyniki badań wskazują na istotną rolę przestrzennych czynników lokalizacyjnych, takich jak położenie w strefie bezpośredniego oddziaływania większych miast czy bliskość szlaków komunikacyjnych (w tym także sieci dróg lokalnych), w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin.
pub/9_3_227.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_227.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pomianek, Iwona. "SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF RURAL AREAS OF WARMIA AND MAZURY PROVINCE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 227–239.
APA (2010). SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF RURAL AREAS OF WARMIA AND MAZURY PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 227–239
ISO 690 POMIANEK, Iwona. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF RURAL AREAS OF WARMIA AND MAZURY PROVINCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 227–239.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-227.html