SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 25–34

Piotr Bórawski

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH POZYSKIWANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH

słowa kluczowe: finansowanie działalności, agroturystyka, działalność pozarolnicza
abstrakt: W artykule przedstawiono źródła finansowania działań, dzięki którym rolnicy pozyskują alternatywne źródła dochodów. Szczególną uwagę zwrócono na finansowanie agroturystyki, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz dopłaty bezpośrednie. Analiza zebranego materiału badawczego dowodzi znaczących możliwości finansowania agroturystyki oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto dopłaty bezpośrednie są zaliczane do alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. Finansowanie tych działań wpływa na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
pub/9_3_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr. "FINANCING ACTIVITIES ENABLING GAINING ALTERNATIVE INCOME BY FARMS’ OWNERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 25–34.
APA (2010). FINANCING ACTIVITIES ENABLING GAINING ALTERNATIVE INCOME BY FARMS’ OWNERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 25–34
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr. FINANCING ACTIVITIES ENABLING GAINING ALTERNATIVE INCOME BY FARMS’ OWNERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 25–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-25.html