SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 255–264

Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik

ZASPOKAJANIE POTRZEB FINANSOWYCH ROLNIKÓW PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE W REJONIE SIEDLEC

słowa kluczowe: bank spółdzielczy, depozyty, kredyty, potrzeba finansowa
abstrakt: Potrzeby finansowe rolników najczęściej zaspokajają banki spółdzielcze, które określane są mianem małych instytucji finansowych o specyficznej misji. Misja ta polega na ich roli, jaką pełniły i pełnią na rynku, czyli na efektywnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi finansowe klientów w środowisku lokalnym. Efektywne zaspokajanie potrzeb finansowych środowiska lokalnego jest możliwe tylko wtedy, gdy bank jest blisko tych potrzeb, potrafi je identyfikować i jest skłonny angażować swoje środki na ich zaspokajanie. Celem niniejszego opracowania była próba określenia, w jakim stopniu banki spółdzielcze, działające na terenie wiejskim w rejonie Siedlec, zaspokajają zmieniające się potrzeby finansowe rolników. Analizy dokonano przez pryzmat marketingu mix, oceniając oferowane przez bank produkty, ich cenę, dystrybucję i personel. Wszystkie działania banku, idące w kierunku zaspokajania potrzeb swoich klientów, zostały ocenione pozytywnie. W skali od 1 do 5 najwięcej punktów otrzymała szeroko rozumiana sprawność działania banku, w tym szybkość załatwiania spraw (4,58 punktu), poufność informacji (4,57 punktu), kompetencja personelu (4,42 punktu) oraz miła obsługa (4,42 punktu).
pub/9_3_255.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_255.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rymuza, Katarzyna, and Antoni Bombik. "COOPERATIVE BANKS LOCATED IN SIEDLCE REGION SATISFYING FINANCIAL NEEDS OF FARMERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 255–264.
APA (2010). COOPERATIVE BANKS LOCATED IN SIEDLCE REGION SATISFYING FINANCIAL NEEDS OF FARMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 255–264
ISO 690 RYMUZA, Katarzyna, BOMBIK, Antoni. COOPERATIVE BANKS LOCATED IN SIEDLCE REGION SATISFYING FINANCIAL NEEDS OF FARMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 255–264.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-255.html