SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 275–283

Agnieszka Werenowska, Tomasz Duczek

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI PUBLIC RELATIONS (PR) W POLITYCE KOMUNIKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

słowa kluczowe: public relations, świadomość, wizerunek, komunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne, Grupa Firm Kolporter
abstrakt: Public relations staje się niezbędnym elementem funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej. Sposób i zasięg wykorzystania narzędzi PR w polskich przedsiębiorstwach jest bardzo zróżnicowany. Wynika to między innymi ze sposobu zarządzania oraz znajomości nowych trendów w branży public relations. W opracowaniu oparto się na wynikach badań przeprowadzonych w 2008 roku wśród kadry zarządzającej spółki Grupa Firm Kolporter. W badaniach dokonano próby wskazania stosowanych narzędzi public relations przez kadrę zarządzającą oraz określenia stopnia świadomości ich wykorzystywania przez kadrę zarządzającą.
pub/9_3_275.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_275.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Werenowska, Agnieszka, and Tomasz Duczek. "THE USE OF PUBLIC RELATIONS (PR) IN COMPANY’S COMMUNICATIVE POLICY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 275–283.
APA (2010). THE USE OF PUBLIC RELATIONS (PR) IN COMPANY’S COMMUNICATIVE POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 275–283
ISO 690 WERENOWSKA, Agnieszka, DUCZEK, Tomasz. THE USE OF PUBLIC RELATIONS (PR) IN COMPANY’S COMMUNICATIVE POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 275–283.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-275.html