SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 295–300

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała

OPŁACALNOŚĆ RÓŻNYCH SPOSOBÓW REGULACJI ZACHWASZCZENIA W ŁANIE ZIEMNIAKA

słowa kluczowe: ziemniak, sposoby odchwaszczania, standardowa nadwyżka bezpośrednia, Opłacalność
abstrakt: Ocenę opłacalności sposobów odchwaszczania ziemniaka przeprowadzono na podstawie doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2005–2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Warianty doświadczenia obejmowały cztery sposoby odchwaszczania: pielęgnacja mechaniczna oraz trzy obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG. Do oceny ekonomicznej sposobów odchwaszczania wykorzystano metodę opartą na standardowej nadwyżce bezpośredniej (SGM – Standard Gross Margin). Celem badań było porównanie opłacalności różnych sposobów pielęgnacji ziemniaka. Wartość uzyskanego plonu bulw ziemniaka była zróżnicowana i kształtowała się od 8288,5 do 14 605,0 PLN·ha–1. Standardowa nadwyżka bezpośrednia wynosiła od –484 PLN na obiekcie kontrolnym do 5851,5 PLN na obiekcie, na którym zastosowano herbicyd Sencor 70 WG.
pub/9_3_295.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_295.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zarzecka, Krystyna, and Marek Gugała. "PROFITABILITY OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS IN POTATO FIELD." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 295–300.
APA (2010). PROFITABILITY OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS IN POTATO FIELD. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 295–300
ISO 690 ZARZECKA, Krystyna, GUGAłA, Marek. PROFITABILITY OF DIFFERENT WEED CONTROL METHODS IN POTATO FIELD. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 295–300.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-295.html