SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 35–43

Zbigniew Brodziński

SKALA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA POŚREDNICTWEM LGD

słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, lokalne grupy działania
abstrakt: Celem pracy jest wskazanie możliwości wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez lokalne grupy działania (LGD), na przykładzie grup Leadera z woj. warmińsko--mazurskiego. W pracy przedstawiono wyniki analizy dostępnych dokumentów opisujących warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Następnie, na przykładzie LGD z woj. warmińsko-mazurskiego, przedstawiono plany wydatkowania dostępnych środków na realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR). W podsumowaniu stwierdzono, że suma środków przeznaczonych na realizację LSR jest wręcz symboliczna wobec lokalnych potrzeb. LGD, dzięki aktywnemu poszukiwaniu innych niż PROW źródeł finansowania realizacji celów LSR, może stanowić ważny czynnik wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
pub/9_3_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brodziński, Zbigniew. "SCALE AND POSSIBILITIES OF RURAL DEVELOPMENT FINANCING THROUGH LAG." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 35–43.
APA (2010). SCALE AND POSSIBILITIES OF RURAL DEVELOPMENT FINANCING THROUGH LAG. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 35–43
ISO 690 BRODZIńSKI, Zbigniew. SCALE AND POSSIBILITIES OF RURAL DEVELOPMENT FINANCING THROUGH LAG. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 35–43.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-35.html