SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 45–54

Grażyna Anna Ciepiela, Jolanta Jankowska, Kazimierz Jankowski

FINANSOWANIE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

słowa kluczowe: gospodarstwo agroturystyczne, fundusze strukturalne, wielkość ekonomiczna gospodarstwa, koszt kwalifikowany projektu, kwota wnioskowana
abstrakt: Celem opracowania było zaprezentowanie wykorzystania środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004–2006 na realizację przedsięwzięć związanych z agroturystyką w 40 gospodarstwach województwa mazowieckiego. Wykorzystano informacje udostępnione przez Departament Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badane gospodarstwa w zdecydowanej większości (90%) posiadały powierzchnię użytków rolnych nieprzekraczającą 10 ha przeliczeniowych, w tym 1/3 to gospodarstwa o areale poniżej 5 ha. 20% z tych gospodarstw można zaliczyć do grupy żywotnych ekonomicznie. Inwestycje, na które beneficjenci otrzymali dofinansowanie to głównie rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne. Średni koszt projektu w badanych gospodarstwach wynosił 155 472 zł, a średnia kwota przyznana na jedno gospodarstwo to 70 609,5 zł.
pub/9_3_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciepiela, Grażyna Anna, et al. "FINANCING TOURISM FARMS WITH THE EU FUNDS IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 45–54.
APA (2010). FINANCING TOURISM FARMS WITH THE EU FUNDS IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 45–54
ISO 690 CIEPIELA, Grażyna Anna, JANKOWSKA, Jolanta, JANKOWSKI, Kazimierz. FINANCING TOURISM FARMS WITH THE EU FUNDS IN MAZOWIECKIE VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 45–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-45.html