SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 5–16

Mirosław Biczkowski

POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

słowa kluczowe: działalność pozarolnicza, przedsiębiorczość na wsi, gospodarstwa indywidualne, obszary wiejskie
abstrakt: Niniejszy artykuł dotyczy problematyki aktywizacji zawodowej oraz poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich województwa kujawsko--pomorskiego. W pierwszej części przedstawiono ogólnie zagadnienia pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej przez rolników w ramach gospodarstw rolnych. W drugiej części w celu rozpoznania przyczyn i uwarunkowań społeczno-gospodarczych gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą poddano szczegółowej analizie 332 gospodarstwa, którą przeprowadzono na podstawie badań ankietowych wykonanych w ramach projektu Agrinpol.
pub/9_3_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biczkowski, Mirosław. "NON-AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY OF FARMERS IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 5–16.
APA (2010). NON-AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY OF FARMERS IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 5–16
ISO 690 BICZKOWSKI, Mirosław. NON-AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY OF FARMERS IN THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 5–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-5.html