SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 85–92

Elżbieta Goryńska-Goldmann

WAŻNOŚĆ CECH PRODUKTU JAKO KRYTERIA SEGMENTACJI KONSUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE PIECZYWA

słowa kluczowe: segmentacja, cechy produktu, konsument, pieczywo
abstrakt: W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą ankiety bezpośredniej na próbie 1676 osób. Celem zrealizowanego badania była analiza ważności cech wpływających na wybór pieczywa. W efekcie końcowym przeprowadzono segmentację konsumentów, gdzie jako kryterium segmentacji przyjęto ważność cech produktu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najważniejszymi dla konsumentów cechami pieczywa są: świeżość, smak i zapach oraz zdrowotność, przedłużona trwałość, rozpoznawalność gatunku, wartość odżywcza oraz cena. Można wyznaczyć pięć grup segmentów konsumentów pieczywa ze względu na cechy pieczywa ważne dla konsumentów oraz cechy demograficzne i ekonomiczne (Wygodni, Wymagający, Oszczędni, Smakosze i Tradycjonaliści). Stwierdzono, że w zmiennym otoczeniu marketingowym firm i realiach konkurencji istnieje możliwość wejścia przez producentów czy handlowców pieczywa z ofertą swoich produktów albo podjęcia działań, które byłyby związane z przystosowaniem oferty asortymentowej czy handlowej do oczekiwań konsumentów.
pub/9_3_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Goryńska-Goldmann, Elżbieta. "IMPORTANCE OF PRODUCT FEATURES AS THE CRITERION OF CONSUMERS’ SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF BREAD." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 85–92.
APA (2010). IMPORTANCE OF PRODUCT FEATURES AS THE CRITERION OF CONSUMERS’ SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF BREAD. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 85–92
ISO 690 GORYńSKA-GOLDMANN, Elżbieta. IMPORTANCE OF PRODUCT FEATURES AS THE CRITERION OF CONSUMERS’ SEGMENTATION ON THE EXAMPLE OF BREAD. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 85–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-85.html