SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 93–108

Mariusz Grębowiec, Katarzyna Kruk

ZMIANY W SPOSOBIE DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: rynek ubezpieczeniowy, konsument, ubezpieczenia, kanały dystrybucji, marketing
abstrakt: W opracowaniu zaprezentowano klasyczne, tradycyjne kanały dystrybucji oraz nowe alternatywne formy sprzedaży. Analiza udziału poszczególnych kanałów dystrybucji w składce przypisanej działu I (ubezpieczenia na życie) i działu II (ubezpieczenia osobowe i majątkowe) w Polsce w latach 2002–2008 wskazuje na odchodzenie towarzystw od tradycyjnych kanałów dystrybucji na rzecz bancassurance oraz kanałów direct. Są to tańsze i bardziej efektywne formy dotarcia do klientów oraz pozwalają towarzystwu na zachowanie pełnej kontroli nad kanałem.
pub/9_3_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grębowiec, Mariusz, and Katarzyna Kruk. "CHANGES IN DISTRIBUTION OF INSURANCE SERVICES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 93–108.
APA (2010). CHANGES IN DISTRIBUTION OF INSURANCE SERVICES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 93–108
ISO 690 GRęBOWIEC, Mariusz, KRUK, Katarzyna. CHANGES IN DISTRIBUTION OF INSURANCE SERVICES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 93–108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-93.html