SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 10 (1) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 5–19
Anna Gawrońska, Stanisław Paszkowski
Rozkład świadczeń emerytalno-rentowych w układzie regionalnym kraju – analiza porównawcza
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 21–33
Ryszard Hryniewski, Wiesław Mądry, Dariusz Gozdowski, Barbara Roszkowska-Mądra
Typologia systemów produkcji rolniczej w gospodarstwach zajmujących się uprawą tytoniu w południowo-wschodniej Polsce
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 35–43
Sławomir Kalinowski
Edukacja jako element kształtowania konkurencyjności wiejskich gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 45–56
Edward Majewski, Piotr Sulewski, Meri Raggi, Davide Viaggi
Zróżnicowanie możliwych reakcji rolników z wybranych regionów UE na zmiany WPR
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 57–68
Lukas Mazal, Kevin J. Rowles
Polityka gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej: konsekwencje pierwiastków jednostkowych
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 69–81
Aneta Ptak-Chmielewska
Demografia przedsiębiorstw – idea i badania empiryczne na dynamice populacji przedsiębiorstw w Polsce
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 83–95
Małgorzata Renigier-Biłozor, Radosław Wiśniewski
Sprawność wybranych rynków nieruchomości w Polsce
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 97–108
Jacek Sosnowski, Grażyna A. Ciepiela
Analiza wyniku finansowego z działalności agroturystycznej gospodarstw rolnych regionu siedleckiego
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 109–118
Ewa Szymańska
Funkcja turystyczna województwa mazowieckiego
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 119–137
Joanna Wiśniewska
Ekonomicznie zrównoważone rolnictwo – koncepcje i wskaźniki
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 139–148
Romuald I. Zalewski, Krzysztof Góralski
Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa żywności w Wielkopolsce w opinii producentów
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 149–158
Jolanta Zieziula, Agnieszka Malkowska, Piotr Nowaczyk
Działania władz lokalnych we wspieraniu rybołówstwa i turystyki Zalewu Szczecińskiego
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 159–169
Mirella Żak
Zmiany w ruchu kobiet wiejskich w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).