SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 10 (2) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (2) 2011 str. 5–17
Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka
KONKURENCJA POWIERZCHNIOWA ZBÓŻ I OLEISTYCH NA ŚWIECIE W UJĘCIU DYNAMICZNYM
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 19–27
Agnieszka Brelik
DYWERSYFIKACJA ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOSCI AGROTURYSTYCZNEJ
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 29–39
Alina Daniłowska
OBLIGACJE KOMUNALNE JAKO NARZĘDZIE FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 41–53
Sylwester Kozak
INTEGRACJA Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM FINANSOWYM A ZMIANY KONCENTRACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 55–64
Piotr Misztal
DYWERSYFIKACJA EKSPORTU A WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 65–74
Halina Powęska
FUNKCJE HANDLU DETALICZNEGO W OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH POLSKI – ASPEKTY TEORETYCZNE
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 75–81
Beata Szczecińska
OCENA EFEKTYWNOŚCI STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 83–94
Davide Viaggi
BADANIE WSPARCIA POLITYKI ROLNEJ – DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU CAP-IRE
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 95–106
Adam Waszkowski
MODELE KLASYFIKACJI WZORCOWEJ W PREDYKCJI UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 107–120
Adam Wąs, Edward Majewski, Łukasz Cygański, Fabio Bartolini, Matteo Floridi, Davide Viaggi
OSZACOWANIE EKONOMICZNYCH EFEKTÓW INNOWACJI W AUTOMATYCZNE SYSTEMY DOJU W REGIONIE PODLASKIM (POLSKA) Z ZASTOSOWANIEM PODEJŚCIA REAL OPTION
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 121–129
Jarosław Żbikowski, Marek Kuźmicki, Dominik Dąbrowski, Andrzej Soroka
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA JAKO DETERMINANTA UCZESTNICTWA W TURYSTYCE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENÓW POLSKI WSCHODNIEJ
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).