SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 10 (3) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (3) 2011 str. 5–12
Korn&#l N&#meth, Erzs&#bet P&#ter, Miklós Weisz, Zolt&#n Birkner
ROZWÓJ REGIONALNY Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNEJ ENERGII
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 13–24
Dimitar Blagoev, Nikolay Sterev, Diana Kopeva
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I HANDEL Z KRAJAMI BRIC W BUŁGARII
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 25–38
Zbigniew Gołaś
POZYCJA EKONOMICZNA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ Z PUNKTU WIDZENIA WYDAJNOŚCI PRACY I RENTOWNOŚCI
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 39–50
Barbara Gradziuk, Grzegorz Kłyż
PROCESY DOSTOSOWAWCZE GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE DO ZMIAN W OTOCZENIU (STUDIUM PRZYPADKU JEDNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO)
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 51–59
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska
STABILNOŚĆ STRATEGII POLSKICH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INWESTUJĄCYCH NA RYNKACH GLOBALNYCH W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 61–72
Roman Kisiel, Anna Lech, Kamila Zawierucha
SYSTEM ROLNICZYCH RENT STRUKTURALNYCH W POLSCE PO ROKU 2000 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO I MAZOWIECKIEGO
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 73–81
Joanna Kosmaczewska
DZIAŁALNOŚĆ AGROTURYSTYCZNA JAKO PRZEJAW RODZINNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 83–95
Magdalena Kozera
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W ROLNICTWIE – UWARUNKOWANIA I POMIAR
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 97–107
Paulina Malinowska, Anna Zielińska-Chmielewska
STOSOWANE STRATEGIE CENOWE PRODUCENTÓW PAST DO ZĘBÓW NA POLSKIM RYNKU KOSMETYCZNYM
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 109–122
Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj
ZNACZENIE INTENSYWNOŚCI RELACJI ROLNIKÓW Z OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM W PROCESIE ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 123–134
Wojciech Pizło
SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH W LATACH 1999–2009
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 135–145
Łukasz Satoła
OCENA POZIOMU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).