SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 10 (4) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (4) 2011 str. 5–18
Tuba Ba&#konu&# Direkci
OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA POŚWIĘCENIA (SACRIFICE RATIO) W TURCJI, POLSCE I WŁOSZECH: PORÓWNANIE
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 19–32
Aleksandra Górecka
WPŁYW POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO NA KOSZTAŁTOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNEJ REGIONU NA PRZYKŁADZIE OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 33–41
Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Marta Sajdakowska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Wierzbicki
POSTRZEGANIE WALORÓW WOŁOWINY PRZEZ POLSKICH KONSUMENTÓW JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WZROST POPYTU NA TĘ KATEGORIĘ ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 43–54
Aleksandra Kowalska
JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI I JEJ UWARUNKOWANIA
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 55–64
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU EMERYTALNEGO W OPINII ŚWIADCZENIOBIORCÓW
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 65–74
Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic
UWARUNKOWANIA I OCENA ADEKWATNOŚCI WSPIERANIA ROLNICTWA W KARPATACH POLSKICH
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 75–90
Maria Jolanta Orłowska
SYTUACJA DOCHODOWA GOSPODARSTW O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 91–102
Agnieszka Parlińska
ZNACZENIE I ROLA SEKTORA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 103–115
Deborah Roberts, Edward Majewski, Piotr Sulewski
POWIĄZANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW Z LOKALNĄ GOSPODARKĄ W PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ SZKOCJI I W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 117–129
Joanna Smoluk-Sikorska, Sławomir Kalinowski
ZNACZENIE GOSPODARCZE SEKTORA BROWARNICZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 131–142
Grzegorz Spychalski
MODELE ROZWOJU REGIONALNEGO W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 143–153
Paweł Ważniewski
POLITYKA KONKURENCJI NA RYNKACH ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W POLSCE
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).