SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 11 (1) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 5–21
Michael Olsson, Bernd-Joachim Schuller
STANDARD ŻYCIA, JAKOŚĆ ŻYCIA, GLOBALIZACJA I KONKURENCYJNOŚĆ W UE I W KRAJACH SĄSIADUJĄCYCH – ANALIZA EMPIRYCZNA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 23–35
Mirosław Bełej, Cezary Kowalczyk
METODOLOGIA OKREŚLANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 37–45
Nina Drejerska
W POSZUKIWANIU KOLEJNYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 47–59
Agata Grużewska, Katarzyna Rymuza, Sebastian Woch
WYKORZYSTANIE ANALIZY SKUPIEŃ DO PORÓWNANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE KĄKOLEWNICA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 61–68
Arkadiusz Piwowar
ZNACZENIE MARKI PRODUKTU PRZY ZAKUPIE NAWOZÓW MINERALNYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 69–78
Marta Sajdakowska, Krystyna Gutkowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Wierzbicki
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PROCES DECYZYJNY KONSUMENTÓW WOŁOWINY
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 79–89
Aneta Wysokińska-Senkus
MAKROEKONOMICZNY WYMIAR EFEKTYWNOŚCI SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).