SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 11 (2) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (2) 2012 str. 5–18
Piotr Bórawski, James W. Dunn
ROLA INSTYTUCJI I DORADZTWA W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 19–27
Agnieszka Brelik
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE REGIONU WOLIŃSKIEGO
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 29–44
Carol J. Cumber, Barnabas Sugutt
PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA KOBIET W ROLNICTWIE: STANOWY PROJEKT „SASSY” W POŁUDNIOWEJ DAKOCIE, USA
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 45–55
Wiesław Musiał, Kamila Musiał
ALTRUIZM W BIOLOGII A BEZINTERESOWNE FORMY DZIAŁANIA W EKONOMII – WYBRANE ASPEKTY
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 57–66
Adrian Sadłowski
REFORMA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PO 2013 ROKU – DOSTOSOWANIE INSTRUMENTARIUM DO STRATEGICZNEGO PLANU ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 67–74
Maciej Stawicki
CZYNNIKI SUKCESU W POZYSKIWANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN WSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 75–84
Adam Waszkowski, Katarzyna Czech
ESTYMACJA LUKI POPYTOWEJ W POLSKIEJ GOSPODARCE Z WYKORZYSTANIEM MODELU WEKTOROWEJ AUTOREGRESJI (VAR)
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).