SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 11 (3) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 5–15
Stanisław Bielski
EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY PRODUKCJI BIOPALIWA NA WŁASNY UŻYTEK
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 17–25
Helena Gruszecka
ANALIZA PORÓWNAWCZA SERII „ACTA SCIENTIARUM POLONORUM” W OKRESIE 2002–2010
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 27–36
Dorota Klembowska
EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 37–53
Marian Podstawka, Agnieszka Deresz
REDYSTRYBUCYJNA ROLA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2008–2010
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 55–64
Aneta Ptak-Chmielewska
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE DYNAMIKI POPULACJI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – ANALIZA SKUPIEŃ
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 65–76
Elżbieta Szymańska
WPŁYW SPECJALIZACJI NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW TRZODOWYCH
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 77–85
Tomasz Wojewodzic
DYWESTYCJE W PROCESIE ROZWIJANIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ ROLNIKÓW
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).