SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 11 (4) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (4) 2012 str. 5–13
Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński
ZNAJOMOŚĆ ZASAD WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (CROSS-COMPLIANCE) WŚRÓD ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 15–22
Katarzyna Czech, Adam Waszkowski
FINANSOWE DETERMINANTY POZIOMU ZAANGAŻOWANIA INWESTORÓW W STRATEGIĘ SPEKULACYJNĄ „CARRY TRADE”
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 23–34
&#ubica Kubicov&#, Zdenka K&#dekov&#, Patrik Rovn&#
ANALIZA MARKETINGOWA WPŁYWU PRZYCHODÓW NA POPYT NA MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE W SŁOWACKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 35–46
Anna Mazurkiewicz-Pizło, Beata Pachuca-Smulska
DOSTĘP DO INFORMACJI JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTA NA RYNKU ŻYWNOŚCI
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 47–57
Michał Wielechowski, Michał Roman
ISTOTA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (FAIR TRADE) I JEGO ZNACZENIE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 59–70
Joanna Wiśniewska
ZNACZENIE MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW NIEROLNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 71–81
Jadwiga Zaród
ZASTOSOWANIE MODELI DYNAMICZNYCH ZE STOCHASTYCZNYMI PARAMETRAMI FUNKCJI CELU DO OPTYMALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).