SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 12 (1) 2013

Zeszyt 12 (1) 2013 - Okładka
Zeszyt 12 (1) 2013 - Spis treści
Zeszyt 12 (1) 2013 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 12 (1) 2013 str. 5-15
Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska, Iwona Pomianek
Próba wyznaczenia obszaru funkcjonalnego Warszawy z wykorzystaniem miernika względnego poziomu rozwoju oraz miary Hellwiga
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 17-26
Edmund Lorencowicz, Michał Cupiał
Ocena aktywności inwestycyjnej rolników wykorzystujących fundusze unijne na przykładzie województwa lubelskiego
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 27-34
Patrik Rovný, Radovan Savov, Drahoslav Lančarič
Ewaluacja rozwoju produkcji produktów roślinnych na rynku rolnym Słowacji
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 35-44
Joanna Smoluk-Sikorska, Władysława Łuczka-Bakuła
Sprzedaż żywności ekologicznej w sklepach specjalistycznych i drobnodetalicznych placówkach spożywczych - analiza porównawcza
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 45-55
Tomasz Woźniakowski, Piotr Jałowiecki
Zastosowanie technologii informatycznych i ich wpływ na sektor rolno-żywnościowy
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 57-65
Marcin Wysokiński, Mariusz Dziwulski, Sebastian Jarzębowski
Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka w zależności od stopnia koncentracji produkcji
 
Zeszyt 12 (1) 2013 str. 67-77
Dariusz Żmija
Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).