SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 12 (2) 2013

Zeszyt 12 (2) 2013 - Okładka
Zeszyt 12 (2) 2013 - Spis treści
Zeszyt 12 (2) 2013 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 12 (2) 2013 str. 5-13
Joanna Baran
Efektywność skali produkcji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mleka bazująca na metodzie Data Envelopment Analysis
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 15-25
Tomasz Kijek
Analiza empiryczna zależności między innowacjami technologicznymi a innowacjami marketingowymi na przykładzie polskich przedsiębiorstw przemysłowych
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 27-35
Magdalena Kowalska
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji zarobkowych ludności wiejskiej podhala
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 37-53
Monika Krawiec
Charakterystyka i wycena wybranych opcji dwuczynnikowych oraz propozycje ich wykorzystania na rynku zbóż w Polsce
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 55-63
Dagmar Lesáková
Zachowania zakupowe seniorów na rynku artykułów spożywczych
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 65-76
Łukasz Paluch, Wojciech Sroka
Społeczno-gospodarcze i środowiskowe determinanty zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 77-84
Halina Powęska
Rozwój handlu detalicznego w obszarach przygranicznych w Polsce w świetle wybranych ujęć teoretycznych
 

Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).