SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 12 (3) 2013

Zeszyt 12 (3) 2013 - Okładka
Zeszyt 12 (3) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 12 (3) 2013 str. 5-15
Hanna Dudek, Grzegorz Koszela
Porównanie struktury wydatków gospodarstw domowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 17-28
Maria Golinowska, Michał Kruszyński
Struktura organizacyjna a integrowana produkcja
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 29-38
Sławomir Kalinowski
Postawy ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na rynku pracy
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 39-50
Roman Kisiel, Milena Gierwiatowska
Funkcjonowanie polskich LGD w kontekście inicjatywy Leader
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 51-59
Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski
Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania konsumentów wobec mięsa
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 61-71
L&aposubica Kubicová, Zdenka Kádeková
Wpływ cen konsumpcyjnych i dochodów na konsumpcję produktów mleczarskich
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 73-82
Jakub Piecuch
Ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego Europy południowej w okresie członkostwa Grecji, Portugalii i Hiszpanii w Unii Europejskiej
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 83-90
Marián Tóth, Zuzana Čierna, Peter Serenčéš
Wartości wzorcowe wskaźników płynności w rolnictwie słowackim
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 91-100
Ivana Váryová, Iveta Košovská, Alexandra Ferenczi Vaňová
Obciążenia podatkowe w Słowacji i innych krajach Unii Europejskiej
 
Zeszyt 12 (3) 2013 str. 101-110
Tomasz Wojewodzic
Dywestycje a upadek ekonomiczny gospodarstw - próba rozgraniczenia terminologicznego
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).