SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 12 (4) 2013

Zeszyt 12 (4) 2013 - Okładka
Recenzenci - 2013
Zeszyt 12 (4) 2013 - Spis treści
Zeszyt 12 (4) 2013 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013 str. 5-15
Iwona Michalina Batyk
Wpływ małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na zakres oraz poziom obrotu towarów i usług
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 17-29
Marcin Bągard
Aktywność zawodowa kobiet i dzietność w Polsce
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 31-40
Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik
Dobra publiczne a samoistna produktywność ziemi - rozważania wokół paradygmatu rolnictwa zrównoważonego
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 41-56
Andrea Čapkovičová
Aktualne uwagi na temat odpowiedzialności za ekonomiczny i społeczny rozwój obszarów wiejskich w podziale na sektor prywatny i publiczny
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 57-70
Dominika Malchar-Michalska
Współpraca grup producentów tytoniu z przetwórcami tytoniowymi w Polsce : przykład kontraktowania
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 71-84
Lesia Kobryn
Stan i perspektywy branży przetwórstwa mleka w regionie lwowskim Ukrainy
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 85-92
Agata Marcysiak, Adam Marcysiak
Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstwa na zakres wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 93-106
Agnieszka Parlińska, Oksana Zamora
Kompleksowy przegląd polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 107-122
Aneta Suchoń, Rafał Baum
Dzierżawa gruntów rolnych jako instrument zmian strukturalnych w rolnictwie w kontekście teorii ekonomii instytucjonalnej
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 123-131
Marek Tomaszewski
Wybrane czynniki wpływające na koopetycję w zachodniej Polsce w latach 2009-2011
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 133-143
Aldona Zawojska
Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie wydatków publicznych na rolnictwo : spostrzeżenia teoretyczne i obserwacje empiryczne
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).