SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 13 (1) 2014

Zeszyt 13 (1) 2014 - Okładka
Zeszyt 13 (1) 2014 - Spis treści
Zeszyt 13 (1) 2014 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014 str. 5-18
Dimitar Blagoev, Nikolay Sterev, Ilia Gatovski
Zmiany dynamiczne producentów żywności w Bułgarii
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 19-28
Karol Chrabański
Ekonomizacja działań w procesie badania satysfakcji poprzez systemy elektronicznych ankiet w trybie on-line
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 29-43
Piotr Dzun, Wiesław Musiał
Wpływ rozdrobnienia agrarnego na dynamikę regionalnych zmian w chowie bydła mlecznego w latach 1990-2010
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 45-61
Natalia Ishchukova, Luboš Smutka
Ujawniona przewaga komparatywna : analiza rosyjskiego handlu zagranicznego produktami rolnymi w rozbiciu na regiony
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 63-75
Wioletta Knapik
Wpływ zagrożenia powodziowego na życie społeczno-gospodarcze mieszkańców wsi
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 77-90
Joanna Kosmaczewska
Zainteresowanie turystyczne a efektywność jego wykorzystania na przykładzie krajów UE
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 91-108
Tomasz Siudek, Aldona Zawojska
Koncepcje i teorie ekonomiczne oraz badania empiryczne pojęcia konkurencyjności
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 109-122
Nikolay Sterev
Przemiany w sytuacji konkurencyjnej produkcji żywności w Bułgarii
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 123-134
Tamar Taralashvili, Jakub Kraciuk
Handel zagraniczny Gruzińskimi produktami rolnymi i potencjał ich eksportu na rynek Unii Europejskiej
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).