SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 13 (3) 2014

Zeszyt 13 (3) 2014 - Okładka
Zeszyt 13 (3) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (3) 2014 str. 5-15
Joanna Baran
Zmiany produktywności rolnictwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 17-27
Anetta Barska, Magdalena Wojciech
Innowacje produktów żywnościowych z perspektywy konsumenta generacji Y
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 29-39
Agnieszka Biernat-Jarka
Płatności bezpośrednie w świetle regulacji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 41-53
Alina Daniłowska, Altay Ismayilov, Khatai Aliyev
Systemy finansowania rolnictwa w Polsce i Azerbejdżanie - ujęcie porównawcze
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 55-68
James W. Dunn, Piotr Bórawski, Adam Pawlewicz
Rozwój rolnictwa ekologicznego w USA
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 69-79
Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska, Wiesława Lizińska
Agroturystyka jako forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 81-93
Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik
Wielowymiarowa analiza społeczno-ekonomicznego rozwoju wybranych gmin w województwie mazowieckim
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 95-104
Tomasz Siudek, Mariana Vashchyk
Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 105-116
Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
Ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Wielkopolsce i przewidywane sposoby ich pokonywania
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 117-126
Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Grzegorz Klimek
Zmienność i współzależność hurtowych i detalicznych cen jabłek na rynku warszawskim w latach 2003-2013
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 127-141
Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa
Ceny malarstwa na rynku sztuki w Polsce w latach 2007-2010 : zastosowanie indeksów hedonicznych
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 143-154
Joanna Wyrwa
Inteligentna specjalizacja - nowa koncepcja rozwoju polskich regionów
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).