SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 13 (4) 2014

Zeszyt 13 (4) 2014 - Okładka
Recenzenci - 2014
Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014 str. 7-17
Paulina Anioła-Mikołajczak, Zbigniew Gołaś
Socio-ekonomiczne uwarunkowania zachowań oszczędnościowych gospodarstw domowych
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 19-30
Joanna Chudzian
Wpływ reklamy na zachowania konsumentów o niskim i wysokim poziomie konsumpcji produktów mleczarskich
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 31-42
Agnieszka Cyburt
Aktywność samorządów lokalnych w absorpcji środków unijnych jako czynnik rozwoju gmin wiejskich
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 43-54
Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Joanna Stanisławska
Ocena sytuacji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w 2005 i 2010
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 55-65
Lidia Danik
Postrzeganie współpracy a zaufanie we współpracy międzynarodowej : badanie współpracy polskich eksporterów i importerów z partnerami z Chin i Niemiec
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 67-78
Aneta Jarosz-Angowska, Marek Angowski
Znaczenie sektora MŚP województw Polski Wschodniej
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 79-90
Maria Kierepka, Katarzyna Szmidt, Andrzej Samborski
Zróżnicowanie regionalne w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego w Polsce w latach 2002-2013
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 91-101
Dorota Komorowska
Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej w Europie
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 103-113
Małgorzata Stefania Lewandowska
Bariery innowacji a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego : wyniki badań
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 115-124
Władysława Łuczka
Powiązania sieciowe jako stymulator innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 125-134
Anna Milewska, Małgorzata Jóźwik
Organizacja i perspektywy zmian systemu finansów lokalnych w aspekcie wprowadzenia budżetu partycypacyjnego
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 135-146
Agnieszka Parlińska, Grażyna Rembielak
Porównanie metod zmniejszania i zapobiegania otyłości wśród dzieci w Wielkiej Brytanii i Polsce
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 147-155
Halina Powęska
Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych artykułami żywnościowymi Polski z krajami sąsiadującymi na zewnętrznej granicy UE
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 157-167
Alicja Stolarska
Popyt polskich gospodarstw domowych na owoce szansą rozwoju krajowej produkcji sadowniczej
 
Zeszyt 13 (4) 2014 str. 169-179
Joanna Szwacka-Mokrzycka, Rasim Abutalibov
Kreowanie wizerunku uczelni
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).