SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 14 (1) 2015

Zeszyt 14 (1) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (1) 2015 - Spis treści
Zeszyt 14 (1) 2015 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015 str. 5-15
Grażyna Adamczyk, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Michał Gazdecki
Wartości a postawy etnocentryczne konsumentów na rynku żywnościowym
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 17-28
Zbigniew Binderman, Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny
Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji wartości dodanej w sektorach rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 29-36
Renata Grochowska, Katarzyna Kosior
Ograniczenia w procesie zmian paradygmatów rozwoju rolnictwa w UE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 37-46
Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska
Jakość życia zawodowego i działania odpowiedzialne społecznie skierowane do pracowników na przykładzie firmy usługowej
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 47-54
Franciszek Kapusta
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a przemiany rolnictwa polskiego
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 55-67
Diana Kopeva, Nikolay Sterev, Dimitar Blagoev, Paskal Zhelev
Ocena dynamiki wzrostu produkcji żywności w Bułgarii
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 69-80
Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło
Ekonomiczna typologia gospodarstw sadowniczych w regionie Grójca i Warki
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 81-91
Anna Niewiadomska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych w procesie budowy srebrnej gospodarki w Polsce
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 93-104
Tomasz Śmiałowski, Piotr Jałowiecki, Tomasz Woźniakowski
Terytorialne zróżnicowanie wykluczenia technologicznego na obszarach wiejskich w Polsce
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).