SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 14 (2) 2015

Zeszyt 14 (2) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (2) 2015 - Spis treści
Zeszyt 14 (2) 2015 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 5-14
Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz
Uwarunkowania zmian w wynagradzaniu czynnika pracy
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 15-25
Aleksandra Burgiel, Jolanta Zrałek
Czy zrównoważona konsumpcja jest możliwa w Polsce? Analiza postaw konsumentów wobec praktyk dekonsumpcyjnych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 27-38
Mariusz Dacko, Katarzyna Szajdecka
Wielowymiarowa analiza procesu kształtowania się cen na lokalnym rynku nieruchomości przy użyciu metody drzew regresyjnych C&RT
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 39-49
Anna Dąbrowska, Krystyna Gutkowska
Konsumpcja wspólna jako nowy trend zrównoważonej konsumpcji
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 51-59
Karolina Ertmańska
Rolnictwo wspierane przez społeczność jako forma zrównoważonej konsumpcji
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 61-74
Paweł Kowalik
Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków Mercosur
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 75-83
Karol Kukuła
Stan wyposażenia wsi w obiekty i urządzenia ochrony środowiska : studium przestrzenne - 2013 r.
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 85-94
Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński
Dzielenie się wiedzą a produkt turystyki biznesowej : przykład targów przemysłowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 95-105
Katarzyna Łazorko
Promocja idei zrównoważonej konsumpcji produktów spożywczych przez społeczności internetowe
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 107-117
Eugeniusz Michalski
Strategia wejścia na rynek zagraniczny
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 119-130
Robert Nowacki
Innowacyjność działań reklamowych na rynku polskim - możliwości reklamodawców a percepcja odbiorców
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 131-142
Małgorzata Pink
Rynek zrównoważonego winiarstwa w Europie - nowy trend rynkowy i jego wybrane problemy
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 143-152
Edyta Rudawska
Relacyjne uwarunkowania kształtowania analiz portfela klientów
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 153-162
Dariusz Siudak
Teoretyczne zależności między migracją wartości przedsiębiorstw, migracją kapitałów i migracją zagazowań kapitałowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 163-172
Urszula Świerczyńska-Kaczor
Neuroobrazowanie w badaniach marketingowych konsumentów : analiza na przykładzie produktów żywnościowych
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).