SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 14 (3) 2015

Zeszyt 14 (3) 2015 - Okładka
Zeszyt 14 (3) 2015 - Spis treści
Zeszyt 14 (3) 2015 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 5-14
Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Tuka
Samozaopatrzenie żywnościowe a dochody wiejskich gospodarstw domowych
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 15-26
Paweł Boczar, Lucyna Błażejczyk-Majka
Charakterystyka konsumentów olejów roślinnych w Polsce w kontekście założeń zrównoważonej konsumpcji
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 27-38
Ewa Cieślik
Umowy stosowane w rolnictwie krajów rozwijających się : kontraktowanie w Afryce Subsaharyjskiej
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 39-48
Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik
Rozważania wokół samoistnej produktywności ziemi i jej uwarunkowań w rolnictwie zrównoważonym
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 49-61
Joanna Hernik, Zoran Tuntev
Wyznaczanie indeksu turystycznej konkurencyjności miasta na przykładzie miast Świnoujście i Ohrid
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 63-72
Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska
Pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego Unii Europejskiej na rynku światowym
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 73-82
Władysława Łuczka, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Czynniki determinujące decyzję o przejściu na emeryturę
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 83-93
Monika Mularska-Kucharek, Justyna Wiktorowicz
Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w Polsce
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 95-104
Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman
Grupowanie dynamiczne strumieni danych z zastosowaniem sieci typu Growing Neural Gas
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 105-115
Anna Nowak, Ewa Wójcik, Artur Krukowski
Zmiany produktywności czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004 i 2012
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 117-134
Tomasz Siudek, Aldona Zawojska
Ustalanie optymalnych stóp procentowych od depozytów i kredytów w bankach spółdzielczych
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 135-147
Wojciech Sroka
Zasoby i wykorzystanie gruntów rolnych w polskich miastach w świetle wybranych teorii lokalizacji produkcji rolnej
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 149-156
Joanna Szwacka-Mokrzycka
Tendencje zmian zachowań konsumenckich : przegląd koncepcji
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 157-166
Magdalena Zwolińska-Ligaj
Aktywność przedsiębiorców obszarów przyrodniczo cennych w kształtowaniu ekoproduktu - przykład województwa lubelskiego
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 167-175
Dariusz Żmija
Ubóstwo ekonomiczne na obszarach wiejskich Polski
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 177-187
Katarzyna Żmija
Alokacja środków Unii Europejskiej a poziom rozwoju gmin na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).