SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 14 (4) 2015

Zeszyt 14 (4) 2015 - Okładka
Recenzenci - 2015
Zeszyt 14 (4) 2015 - Spis treści
Zeszyt 14 (4) 2015 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 14 (4) 2015 str. 5-12
Odiljon Abdurazzakov
Rola mechanizmu transferu technologii w stymulowaniu innowacji
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 13-23
Etibar Hüseynli, Nərmin Balayeva, Rübabə Şirinova, Aygün Əsgərova
Adaptacja i wdrożenie IFRS w Azerbejdżanie
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 25-36
Ewa Ferens
Ocena regionalnej konwergencji wynagrodzeń w Polsce
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 37-48
Maria Magdalena Grzelak, Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi po akcesji Polski do UE
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 49-59
Wioletta Knapik, Jacek Puchała, Paweł Malicki
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacyjnych form przetwórstwa jabłek
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 61-70
Marzena Lemanowicz
Innowacje w teorii ekonomii i rozwoju myśli ekonomicznej
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 71-82
Janusz Myszczyszyn
Cło wychowawcze jako istotny element tworzenia wolnej wymiany handlowej
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 83-92
Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie modernizacji gospodarstw rolnych
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 93-102
Maria Parlińska, Maryna Panchenko
Znaczenie rozwoju systemu transportowego na Cyprze
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 103-113
Łukasz Satoła
Zadłużenie gmin w świetle nowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 115-125
Janina Sawicka, Joanna Łagoda
Płeć a zrównoważony rozwój gospodarczy - równość szans kobiet na rynku pracy
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 127-138
Agnieszka Skala, Katarzyna Rostek
Charakterystyka grupy eksporterów na przykładzie warszawskich producentów wyrobów high-tech
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 139-147
Tomasz Wojewodzic, Aleksandra Płonka
Dywestycje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych - istota, zakres, konsekwencje
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 149-157
Dagmara K Zuzek, Izabela Wielewska
Znaczenie edukacji w propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności rolnictwa w województwie pomorskim
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).