SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 15 (1) 2016

Zeszyt 15 (1) 2016 - Okładka
Zeszyt 15 (1) 2016 - Spis treści
Zeszyt 15 (1) 2016 - Tylna okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 5-14
Paweł Brzustewicz
Wykorzystanie metody eco-compass w procesie rozwoju produktu zrównoważonego
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 15-25
Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska
Wyniki inwestycyjne polskich otwartych funduszy emerytalnych i ich persystencja
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 27-40
Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska
Porównanie europejskich rynków kapitałowych
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 41-49
Sylwester Kozak
Czy niskie poziomy stóp procentowych oznaczają małe dochody banków?
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 51-63
Justyna Kufel
Cykliczność marż w przemyśle spożywczym a teorie Michała Kaleckiego
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 65-74
Mariusz Maciejczak
Badanie metodą delficką w czasie rzeczywistym konkurencji i konkurencyjności oznaczeń geograficznych jako przedmiotu negocjacji transatlantyckiego partnerstwa o wzajemnym handlu i inwestycjach
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 75-87
Benedykt Pepliński
Czynniki wpływające na zmiany pogłowia loch w Polsce : analiza regionalna
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 89-97
Paweł de Pourbaix
Prosument XXI wieku - nowe wyzwania dla handlu i marketingu
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 99-111
Anna Rutkowska-Ziarko, Filip Gęstwicki, Trevor Williamson
Anomalie fundamentalne związane z wartością wskaźników rynkowych oraz wielkością spółki
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 113-121
Anna Rytko
Rynki żywności w Polsce i na Łotwie - ich pojemność i konkurencyjność
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 123-132
Magdalena Sobocińska
Przesłanki i możliwości zastosowania semiotyki w marketingu
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 133-143
Katarzyna Szmidt, Armand Kasztelan, Andrzej Samborski, Maria Kierepka
Zróżnicowanie poziomu dochodów unijnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 145-152
Robert Wolny
Od e-konsumenta do e-prosumenta - zmiany w postępowaniu nabywców e-usług
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).