SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 15 (3) 2016

Zeszyt 15 (3) 2016 - Okładka

Spis treści:

Zeszyt 15 (3) 2016 str. 5-14
Szczepan Figiel, Justyna Kufel
Żywnościowe innowacje produktowe a główne trendy konsumenckie
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 15-26
Józef Kania, Małgorzata Bogusz
Źródła i struktura dochodów gospodarstw agroturystycznych w Karpatach Polskich
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 27-34
Małgorzata Kieżel
Innowacje banków detalicznych - przejaw marketingu relacji czy orientacji na produkt?
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 35-43
Ryszard Kłeczek
Jakie działania wpływają na niefinansowe i finansowe czynniki wzrostu wartości - percepcje menedżerów w polskich firmach
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 45-54
Jacek Maśniak
Interwencjonizm na rynku ziemi rolniczej - analiza krytyczna
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 55-66
Krystyna Mazurek-Łopacińska
Paradygmat kulturowy w marketingu
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 67-78
Nina Moysova Kyoseva
Relacja między długiem publicznym a PKB - analiza empiryczna dla Macedonii i Rumunii
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 79-90
Anna Niewiadomska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Aktywność edukacyjna jako czynnik wzrostu aktywności zawodowej osób starszych
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 91-100
Anna Olejniczuk-Merta
Innowacje i konsumpcja a podnoszenie jakości życia społeczeństwa
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 101-113
Tomasz Siudek, Edward Czarnecki, Mariana Vashchyk
Ocena zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 115-122
Katarzyna Szalonka, Grażyna Światowy, Lucyna Witek
Zdrowie jako determinanta rozwoju rynku żywności ekologicznej
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 123-133
Joanna Szwacka-Mokrzycka
Stymulatory i bariery popytu na żywność (studium polskie)
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 135-144
Elżbieta Wolanin-Jarosz
Analiza świadomości marek globalnych - studium porównawcze Polska - Słowacja - Węgry
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 145-154
Alina Źróbek-Różańska, Elżbieta Zysk, Anna Źróbek-Sokolnik
Badanie cech kształtujących atrakcyjność mieszkaniową podmiejskich obszarów wiejskich
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).