SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 15 (4) 2016

Zeszyt 15 (4) 2016 - Okładka
Recenzenci - 2016
Zeszyt 15 (4) 2016 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 15 (4) 2016 str. 5-15
Mieczysław Adamowicz
Inteligentne specjalizacje jako sposób wzmacniania potencjału innowacyjnego regionów
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 17-26
Paulina Anioła-Mikołajczak
Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce i jego determinanty
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 27-39
Mirosław Bełej, Radosław Cellmer, Sabina Źróbek, Maruska Subic Kovac
Analiza czynnikowa w określaniu podobieństwa uwarunkowań lokalnych rynków nieruchomości
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 41-51
Agnieszka Biernat-Jarka
Zawodność rynku a dostarczanie dóbr publicznych w rolnictwie
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 53-63
Andrzej Czyżewski, Jakub Staniszewski
Produktywność pracy i ziemi w rolnictwie polski na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 65-74
Edyta Gajos, Konrad Prandecki
National Accounting Matrix with Environmental Accounts (NAMEA) - studium przepływów międzynarodowych z rozszerzeniem środowiskowym
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 75-82
Marcin Haberla
Strategia rozwoju klastra w kontekście konkursu "Krajowy klaster kluczowy"
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 83-92
Ewa Jaska
Podaż i popyt na rynku prasy w Polsce
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 93-103
Karol Kukuła
Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 105-116
Renata Marks-Bielska
Uwarunkowania zróżnicowania terytorialnego struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 117-126
Barbara Mróz-Gorgoń
Branding i Rebranding na przykładzie rynku spożywczego
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 127-135
Tomasz Olejniczak
Zachowania konsumentów seniorów - porównanie światowych nurtów z polskimi
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 137-145
Agnieszka Parlińska, Marek Ignar
Program LEADER jako źródło finansowania aktywności lokalnych grup działania w województwie mazowieckim
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 147-155
Maria Parlińska, Łukasz Pietrych
Efektywność mechanizmu dopasowania na rynku pracy w Polsce i Portugalii - analiza porównawcza
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 157-169
Izabela Sztangret
Media społecznościowe jako narzędzie Just-in-Timemarketing-Knowledge-Diffusion na przykładzie sektora IT
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 171-181
Michał Wielechowski, Katarzyna Czech
Brexit a występowanie niepewności w gospodarce Wielkiej Brytanii
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 183-193
Izabela Wielewska, Marzena Kacprzak
Wdrażanie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu - kierunki działań
 
Zeszyt 15 (4) 2016 str. 195-207
Jarosław Woźniczka
Etyczne dylematy marketingu - pozytywna idea oraz jej pożądane i niepożądane skutki
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).