SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 16 (1) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017 str. 5-12
Hanna Dudek
OCENA SUBIEKTYWNYCH TRUDNOŚCI FINANSOWYCH W ZAKRESIE NABYWANIA WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŻYWNOŚCI – ANALIZA EKONOMETRYCZNA POLSKICH MIKRODANYCH
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 13-23
Csaba Forgacs
PRZEWAGA SPECJALISTYCZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU I PRODUKTYWNOŚCI W KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 2005–2013
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 25-32
Renata Grochowska
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W DYSKURSIE POLITYCZNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 33-42
Marta Guth
DETERMINANTY ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 43-52
Grzegorz Koszela, Wiesław Szczęsny
ZMIANY POZIOMU MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI W KRAJACH UE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 53-62
Justyna Kufel-Gajda
SZOK TECHNOLOGICZNY A MARŻE W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 63-72
Anna Nowak, Anna Kobiałka
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU REGIONU ROLNICZEGO NA PODSTAWIE KONCEPCJI BIOGOSPODARKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 73-82
Ali Osman Öztop, Harun Uçak
WYKORZYSTANIE METODY DEA Z ZASTOSOWANIEM INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ MALMQUISTA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI SPÓŁEK SEKTORA SPOŻYWCZEGO NOTOWANYCH NA BORSA İSTANBUL (BİST)
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 83-92
Jakub Sikora, Marcin Niemiec, Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak
KONCEPCJE INNOWACJI W ZAKRESIE TRANSFERU TECHNOLOGII NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 93-100
Waldemar Tarczyński, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
OCENA SIŁY FUNDAMENTALNEJ SPÓŁEK SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 101-109
Jan Zawadka
KATEGORYZACJA WIEJSKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ I WIEDZA NA JEJ TEMAT WŚRÓD POLAKÓW
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 111-120
Katarzyna Żmija
MIKROEKONOMICZNE CZYNNIKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).