SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 16 (2) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 5-12
Jerzy Bieńkowski, Ewa Dworecka-Wąż, Radosław Dąbrowicz, Małgorzata Holka, Janusz Jankowiak
ŚLAD WĘGLOWY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 13-22
Mirosława Braja, Janina Sawicka
CENOWE I JAKOŚCIOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE POLSKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE POAKCESYJNYM
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 23-32
Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Sylwester Tabor
MECHANIZMY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W ROLNICTWIE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 33-43
Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I SZANSE ROZWOJU BRANŻY RYBNEJ W POLSCE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 45-53
Iwona Foryś, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
FUNDUSZE INWESTYCYJNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 55-64
Arkadiusz Gralak, Halina Powęska
FINANSOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE WSCHODNIEJ Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007–2015
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 65-75
Małgorzata Juchniewicz
LUKA KONKURENCYJNOŚCI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W POLSCE NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 77-85
Józef Kania
POCZĄTKI I ROZWÓJ DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 87-95
Jerzy Kopiński
PORÓWNANIE ZMIAN REALIZACJI CELÓW PRODUKCYJNO-ŚRODOWISKOWYCH ROLNICTWA W WYBRANYCH GRUPACH WOJEWÓDZTW
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 97-108
Iwona Kowalska, Bartosz Banduła
INWESTYCJE W SZKOLNICTWO WYŻSZE A WZROST GOSPODARCZY – PROPOZYCJA DEKOMPOZYCJI MODELU MRW DLA POLSKI
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 109-116
Marlena Piekut
MŁODZI KONTRA STARSI – DETERMINANTY KONSUMPCJI
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 117-125
Tomasz Szopiński
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 127-134
Bazhan Turebekova
PRZEMIANY NA RYNKU ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM W KAZACHSTANIE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 135-144
Monika Utzig
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA WIEJSKICH I MIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 145-153
Marek Zieliński, Wojciech Ziętara
PROGRAMOWANIE LINIOWO-DYNAMICZNE JAKO PODSTAWA OKREŚLENIA KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARSTW ROŚLINNYCH WOBEC ZMIAN WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOTERMINOWEJ
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).