SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 16 (3) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017 str. 5-14
Dawid Stanisław Bródka, Marcin Chciałowski
ZMIENNOŚĆ CEN W MAKROEKONOMICZNEJ STRUKTURZE PRODUKCJI W POLSCE
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 15-24
Józef Kania
ZMIANY W DORADZTWIE ROLNICZYM W POLSCE PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 24-35
Stanislava Kontsevaya
ANALIZA I KONTROLA RZĄDOWYCH SUBWENCJI INWESTYCJNYCH W ROLNICTWIE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 35-42
Jakub Kraciuk
WPŁYW OFFSHORINGU NA EUROPEJSKI RYNEK PRACY
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 43-52
Piotr Pietrzak, Joanna Baran
ZASTOSOWANIE INDEKSU PRODUKTYWNOŚCI MALMQUISTA DO BADANIA ZMIAN EFEKTYWNOŚCI WYDZIAŁÓW REPREZENTUJĄCYCH NAUKI HUMANISTYCZNE
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 53-61
Aleksandra Płonka
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH W OKRESIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 63-71
Łukasz Satoła
ZAGROŻENIE ZJAWISKIEM PRZEINWESTOWANIA W GMINACH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 73-81
Ewa Stawicka
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A KONTEKST BIZNESOWY KORZYŚCI CSR NA POLSKIM RYNKU
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 83-91
Elżbieta Jadwiga Szymańska
DETERMINANTY RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY MIĘSNEJ W POLSCE
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 93-100
Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada
SKALA I PRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 101-110
Tomasz Zalega
SPRYTNE ZAKUPY W ZACHOWANIACH KONSUMENCKICH POLSKICH SENIORÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).