SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 16 (4) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 5-12
Wioletta Bieńkowska-Gołasa
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ – WYBRANE ASPEKTY
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 13-21
Graham Dalton, Willem Heijman, Edward Majewski
MODERNIZACJA NAUCZANIA I BADAŃ W OBSZARZE EKONOMIKI ROLNICTWA W POLSCE: OCENA WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI AKADEMICKICH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 23-30
Maciej Dębski, Wojciech Nasierowski
MOTYWY PROMOCJI DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH WŚRÓD MŁODYCH LUDZI
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 31-40
Ewa Ferens
DŁUGOOKRESOWA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM WYNAGRODZEŃ A WYDAJNOŚCIĄ PRACY W SEKTORACH ROLNYM I PRZEMYSŁOWYM W POLSCE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 41-50
Szczepan Figiel, Mariusz Hamulczuk, Justyna Kufel-Gajda
WPŁYW MARŻ MONOPOLISTYCZNYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM NA KONIUNKTURĘ SEKTOROWĄ I POZIOM CEN ŻYWNOŚCI W POLSCE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 51-59
Jarosław Gołębiewski, Nina Drejerska
ZNACZENIE EKONOMICZNE SPÓŁDZIELCZOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE ZMIAN W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 61-70
Maria M. Grzelak, Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Nertila Cika
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 71-81
Roman Kisiel, Anna Krajewska, Jarosław M. Nazarczuk
PRZESTRZENNA KONCENTRACJA FIRM Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W MIASTACH WOJEWÓDZKICH POLSKI I ICH AGLOMERACJACH W LATACH 1995–2016
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 83-91
Robert Kowalski
CZAS „PRZYSZŁY CIĄGŁY”: POTRZEBA ZAWODOWEGO DOKTORATU – MIĘDZYNARODOWEGO DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 93-101
Karol Kukuła
DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA W POLSCE W 2015 ROKU (STUDIUM REGIONALNE)
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 103-112
Joanna M. Landmesser
RÓŻNICE W ROZKŁADACH DOCHODÓW MĘŻCZYZN I KOBIET W POLSCE – ANALIZA WYKORZYSTUJĄCA TECHNIKI DEKOMPOZYCYJNE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 113-121
Lidia Luty
ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE W ŚWIETLE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 123-132
Agnieszka Parlińska, Hasan Bilgehan Yavuz
FINANSE SAMORZĄDÓW GMINNYCH W POLSCE I TURCJI
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 133-140
Łukasz Pietrych
EFEKTYWNOŚĆ SCENTRALIZOWANEGO MECHANIZMU ALOKACJI ZASOBÓW PRACY – BADANIA EKSPERYMENTALNE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 141-149
Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
ROLA GLOBALNYCH ORGANIZACJI W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 151-159
Dariusz E. Staszczak
ZMIANY POZYCJI KRAJÓW UE W MIĘDZYNARODOWYM HANDLU PALIWAMI MINERALNYMI W LATACH 2006–2015
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 161-168
Dariusz Strzębicki
UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO HANDLU ELEKTRONICZNEGO B2C NA ŚWIECIE I W POLSCE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 169-178
Joanna Szwacka-Mokrzycka
ZMIANY W KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW UE
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).