SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 17 (1) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018 str. 6-11
Małgorzata Bartosik-Purgat
SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO KANAŁ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O PRODUKTACH TRWAŁYCH I ICH WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 13-22
Piotr Dzikowski
SIECI DOSTAW A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEMYSŁU ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII W POLSCE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 23-32
Edyta Gheribi, Nataliya Voytovych
WPŁYW ZMIAN SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH NA KONKURENCYJNOŚĆ W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 35-40
Artur Gorzałczyński, Michał Przybyliński
WRAŻLIWOŚĆ DEFLATORA SPOŻYCIA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA ZMIANY CEN IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 41-47
Michał Gostkowski, Dominik Sieradzki
MAPY NADREPREZENTACJI JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY STRUKTURY WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 49-58
Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz
WYNAGRODZENIA I WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE NA TLE POZOSTAŁYCH SEKTORÓW GOSPODARKI
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 59-65
Tomasz Kijek, Anna Matras-Bolibok
INNOWACYJNOŚĆ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI REGIONALNEJ: KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA?
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 67-74
Maciej Meyer
EKONOMIA I BIOLOGIA – W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO MIANOWNIKA
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 75-84
Daniel Mpeta, Joseph A. Kuzilwa, Batimo Sebyiga
ANALIZA WPŁYWU KONTRAKTACJI NA EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ MAŁOOBSZAROWYCH GOSPODARSTW PRODUCENTÓW SŁONECZNIKA W TANZANII
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 85-94
Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Agnieszka Baer-Nawrocka
ZMIANY W WYDAJNOŚCI PRACY W AGROBIZNESIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 95-102
Anna Nowacka
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU FINANSOWEMU JAKO ASPEKT ETYCZNY DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 103-111
Marzena Piotrowska-Trybull
SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAKO PRACODAWCA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY W OPINII ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 113-120
Andrzej P. Wiatrak
UWARUNKOWANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 121-129
Gabriela Wronowska
RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 131-139
Tomasz Zalega
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA W ZACHOWANIACH POLSKICH KONSUMENTÓW SENIORÓW (RAPORT Z BADAŃ WŁASNYCH)
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).