SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 18 (3) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (3) 2019 str. 5-11
Agata Balińska
KOBIETY W ŚREDNIM WIEKU W POLSCE JAKO SEGMENT ODBIORCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 13-20
Ewa Bąk-Filipek, Sharon C. Cobb , Katarzyna Podhorodecka
ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W POLSCE NA TLE EUROPY W LATACH 2010–2018
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 21-28
Michał Borowy, Tomasz Pajewski, Joanna Rudawska
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSKICH PARKACH I INKUBATORACH TECHNOLOGICZNYCH
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 29-36
Wojciech Grzegorczyk
MOTYWY EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 37-45
Dorota Kmieć
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA RODZICÓW OTRZYMUJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+Z PODZIAŁEM NA WIEŚ I MIASTO
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 47-54
Jacek Maśniak
ZIEMIA ROLNICZA W KONTEKŚCIE TEORII DÓBR PUBLICZNYCH – ANALIZA KRYTYCZNA
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 55-64
Andrzej Parzonko
STRATEGIE ROZWOJU PRZECIĘTNYCH POLSKICH GOSPODARSTW MLECZNYCH W WARUNKACH JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO RYNKU
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 65-72
Aleksandra R. Płonka
ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI I ZASAD KODEKSU DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ W OPINIACH WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNICZYCH
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 73-81
Janina Sawicka, Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Trębska
SYTUACJA EKONOMICZNA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW W POLSCE W LATACH 2010–2017
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 83-90
Eulalia Skawińska
INNOWACYJNE I SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIA KONSUMENTA W PARADYGMACIE GOSPODARKI CYRKULARNEJ – KONCEPCJA BADAŃ
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 93-101
Teresa Słaby
SINGLE NA RYNKU KONSUMPCJI W POLSCE
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 101-110
Bogdan Sojkin, Magdalena Ankiel
SIECI DETALICZNE JAKO MIEJSCE DOKONYWANIA ZAKUPÓW – NA PRZYKŁADZIE DUŻYCH MIAST W POLSCE
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 111-119
Gabriela Wronowska, Janusz Rosiek
KONWERGENCJA SPOŁECZNA W KRAJACH UE-28 W ŚWIETLE IMPLEMENTACJI STRATEGII EUROPA 2020. PODEJŚCIE DEA
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).