SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 18 (4) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (4) 2019 str. 5-13
Michał Borychowski, Anna Matuszczak, Sebastian Stępień
RYNEK CUKRU W POLSCE W KONTEKŚCIE WSPARCIA POLITYKI ROLNEJ. STAN AKTUALNY, TRENDY, PROJEKCJE
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 15-22
Heorhii Cherevko, Oksana Smulka
CECHY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH UKRAINY
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 23-30
Aneta Ejsmont
WPŁYW KONSOLIDACJI PRZEDSIĘBIORSTW NA ZJAWISKO PREKARIATU W POLSCE
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 31-39
Paweł Felis, Henryk Rosłaniec, Joanna Szlęzak-Matusewicz
POLITYKA PODATKOWA GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 41-48
Sławomir Jarka
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BLOCKCHAIN
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 49-57
Marzena Kacprzak
BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM – SKUTKI I METODY OGRANICZANIA
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 59-67
Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Olga Senyszyn
SYSTEM PODATKOWY W ROLNICTWIE I PERSPEKTYWA JEGO ZMIAN W OPINIACH ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 69-76
Trevor Omoruyi, Grażyna Rembielak
PODEJŚCIE MARKETINGU RELACJI I JEGO ROLA W DOŚWIADCZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH STUDENTÓW W WYBRANYCH UCZELNIACH WYŻSZYCH W WIELKIEJ BRYTANII
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 77-84
Marcin Potrykus
OCENA ZŁOTA I/LUB ROPY NAFTOWEJ JAKO INWESTYCJI DYWERSYFIKUJĄCYCH PORTFEL INWESTYCYJNY. STUDIUM PRZYPADKU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 85-94
Halina Powęska
BUDŻETY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE: PERSPEKTYWA REGIONALNA
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 95-102
Dariusz Strzębicki
SYSTEM PROMOCJI JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI NA PLATFORMIE HANDLOWEJ ALLEGRO.PL
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 103-111
Joanna Szwacka-Mokrzycka, Michał Kociszewski
KIERUNKI ROZWOJU RYNKU ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ W ŚWIETLE NOWYCH TRENDÓW KONSUMENCKICH
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 113-120
Agnieszka Szymankowska
ROLA MENEDŻERA WE WDRAŻANIU ZASAD ETYCZNYCH W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 121-130
Anna Wichowska
DETERMINANTY ZADŁUŻENIA W GMINACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).