SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 19 (1) 2020

Spis treści:

Zeszyt 19 (1) 2020 str. 5-12
Piotr Marek Bolibok
ZMIANY W POZIOMIE WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PKB W KRAJACH OECD PO WYBUCHU GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 13-21
Anna Dąbrowska, Alicja Fandrejewska
ZNACZENIE RÓŻNIC KULTUROWYCH W DOBIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 23-32
Małgorzata Godlewska
WPŁYW WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY INSTYTUCJAMI FORMALNYMI I NIEFORMALNYMI NA ŁAD KORPORACYJNY I NIEZALEŻNOŚĆ FIRM AUDYTORSKICH: BADANIE PORÓWNAWCZE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 33-40
Dagmar Lesakova
WPŁYW POSTRZEGANIA ZDROWIA I ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM DETERMINANTÓW NA SPOŻYCIE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI U OSÓB STARSZYCH NA SŁOWACJI
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 41-47
Etleva Muça (Dashi), Katia Zene
OZNAKOWANIE SERA MISHAVINË: UDZIAŁ GOSPODARKI WIEJSKIEJ ALBANII
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 49-59
Tetiana Stepura
ZRÓŻNICOWANIE JAKOŚCI POTENCJAŁU LUDZKIEGO W REGIONACH UKRAINY: ASPEKTY DEMOGRAFICZNE I ZDROWOTNE
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 61-70
Jacek Strojny
DROBNE GOSPODARSTWA ROLNE W STRUKTURZE OBSZAROWEJ GOSPODARSTW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 71-80
Michał Wielechowski, Łukasz Grzęda
FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – STRUKTURA I ZMIANY
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 81-88
Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka, Aleksandra Płonka
ZMIANY W SKALI I STRUKTURZE PRODUKCJI TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH POLSKI
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 89-100
Tomasz Zalega
ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA W ZACHOWANIACH KONSUMENCKICH POLSKICH MŁODYCH SINGLI
 
Zeszyt 19 (1) 2020 str. 101-109
Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka
CECHY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH POMORZA ŚRODKOWEGO A ICH DOCHODOWOŚĆ – WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).