SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 2 (2) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (2) 2003 str. 5–14
Agnieszka Biernat-Jarka
ZMIANY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 15–26
Jakub Borchard, Jakub Kraciuk
PONADNARODOWE STRATEGIE DZIAŁANIA WYBRANYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 27–36
Maria Jeznach
TENDENCJE ZMIAN W PRODUKCJI I KONSUMPCJI ŚWIEŻYCH WARZYW W POLSCE
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 37–49
Bogdan Klepacki, Bogusław Klimczuk
POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA CUKROWNICZEGO
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 49–58
Andrzej Kluza
ODKRYWANIE LINIOWYCH TRENDÓW W WARTOŚCIACH WZGLĘDNYCH KURSÓW AKCJI Z ZASTOSOWANIEM METODY WNIOSKOWANIA OPARTEJ NA BAZIE PRZYPADKÓW
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 59–70
Iwona Kowalczuk, Krystyna Żelazna
POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC PRODUKTÓW MARKOWYCH ORAZ PODOBNYCH DO MARKOWYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 71–82
Iwona M. Kurek, Janina Sawicka
NADZIEJE I OBAWY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 83–94
Lech Pałasz
ZASOBY ORAZ WYKORZYSTANIE I OBRÓT GRUNTAMI ROLNYMI W POLSCE
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 95–106
Grzegorz Smytry, Bogdan M. Wawrzyniak
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA (NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO)
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 107–116
Grzegorz Spychalski
ANALIZA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH NA PODSTAWIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 117–128
Mirosław Wasilewski
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI ZAPASÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 129–139
Jolanta Zieziula
ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH I ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).